10 địa chỉ được cư dân Facebook check in nhiều nhất thế giới

10 địa chỉ được cư dân Facebook check in nhiều nhất thế giới

10 địa chỉ được cư dân Facebook check in nhiều nhất thế giới

Nội dung: Phần lớn các điểm đến này đều thuộc về nước Mỹ, bởi lẽ đây là quốc gia có người dùng Facebook nhiều và cũng là nơi thu hút du lịch hàng đầu thế giới.