10 bàn thắng từ chấm phạt góc của tuyển Việt Nam

10 bàn thắng từ chấm phạt góc của tuyển Việt Nam

10 bàn thắng từ chấm phạt góc của tuyển Việt Nam

Nội dung: Khi bài tủ của tuyển Anh được thầy Park áp dụng. Tuyển Việt Nam ghi 10 bàn thắng từ chấm phạt góc.