Danh sách:

Bắt buộc hiến máu 1 năm/lần có cần thiết? - Clip

  • Upload: hoangoanh, Lượt xem:
    82, Phát hành: 10/01/2017
Đề xuất công dân bắt buộc phải hiến máu 1 năm/lần của Bộ Y tế đang gây nên tranh cãi. Vậy đề xuất bắt buộc phải hiến máu, đem hiến máu tự nguyện thành luật có cần thiết?