Danh sách:

Miền Bắc chuyển mưa, rét từ ngày 10/01 - Video

  • Upload: anhtuan, Lượt xem:
    100, Phát hành: 09/01/2017
Từ chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh ở Bắc bộ sẽ được tăng cường yếu. Từ ngày mai 10/01, khối khí lạnh tiếp tục bổ sung và được nhận định có cường độ tương đối mạnh nên mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng.