Xem loạt bắn 'nghẹt thở' của Hoàng Xuân Vinh

Xem loạt bắn 'nghẹt thở' của Hoàng Xuân Vinh

Xem loạt bắn 'nghẹt thở' của Hoàng Xuân Vinh

Xem loạt bắn 'nghẹt thở' của Hoàng Xuân Vinh

Nội dung: Để vuột mất vị trí số 1 ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, nhưng với 1 HCV và 1 HCB giành được ở Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã trở thành huyền thoại sống của thể thao Việt Nam.