Tuyệt đỉnh song ca: Bảo Sơn - Quang Tiến gây phấn khích với hit của Vũ Cát Tường

Tuyệt đỉnh song ca: Bảo Sơn - Quang Tiến gây phấn khích với hit của Vũ Cát Tường

Tuyệt đỉnh song ca: Bảo Sơn - Quang Tiến gây phấn khích với hit của Vũ Cát Tường

Tuyệt đỉnh song ca: Bảo Sơn - Quang Tiến gây phấn khích với hit của Vũ Cát Tường

Nội dung: Với ca khúc 'Mơ' của Vũ Cát Tường, cặp thí sinh Nguyễn Bảo Sơn – Đặng Quang Tiến đã nhận được sự chào đón của đội Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết.