Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Trẻ em đang bị ép dậy sớm đi học?

Nội dung: Trong làn sóng "ủng hộ" việc thay đổi giờ học cho trẻ được ngủ đủ giấc, cũng có những ý kiến khác cho rằng, trẻ ngủ trễ chính là lỗi bố mẹ. Bạn có đồng ý vậy không?