Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Top kỷ lục trên Youtube của MV Việt

Nội dung: MV của Noo Phước Thịnh là MV "nhọ nhất", cứ "sống" rồi lại bị gỡ.