Thót tim nghề dọn tuyết trên

Thót tim nghề dọn tuyết trên "con đường tử thần"

Thót tim nghề dọn tuyết trên "con đường tử thần"

Thót tim nghề dọn tuyết trên "con đường tử thần"

Nội dung: Hình ảnh công nhân thận trọng dọn từng lớp tuyết trên "con đường tử thần" dẫn lên đỉnh Hoa Sơn, Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi thót tim