Thế giới rực rỡ chào đón năm mới 2018

Thế giới rực rỡ chào đón năm mới 2018

Thế giới rực rỡ chào đón năm mới 2018

Thế giới rực rỡ chào đón năm mới 2018

Nội dung: Người dân các nước trên thế giới đang lần lượt đón chào năm mới theo múi giờ khác nhau, với hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước.