Sau sốt xuất huyết, “đến lượt” tay chân miệng

Sau sốt xuất huyết, “đến lượt” tay chân miệng

Sau sốt xuất huyết, “đến lượt” tay chân miệng

Sau sốt xuất huyết, “đến lượt” tay chân miệng

Nội dung: Cùng với sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ đã bắt đầu vào mùa với số ca mắc đang tăng dần. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều bệnh nhi phải thở máy vì căn bệnh này.