Quỹ Trung Mỹ Nhân (Beauties In Closet 2018)

Quỹ Trung Mỹ Nhân (Beauties In Closet 2018)

Quỹ Trung Mỹ Nhân (Beauties In Closet 2018)

Quỹ Trung Mỹ Nhân (Beauties In Closet 2018)

Nội dung: Quỹ Trung Mỹ Nhân - Beauties in the Closet được chuyển thể từ tiểu thuyết Yên chi túy của tác giả Thủy Hợp. Câu chuyện bắt đầu khi hai tỷ muội hồ tộc ở Ly Sơn - Hoàng Kinh Phụng và Hồ Phi Loan được chọn vào cung ngăn cản nhiệm vụ truy sát hồ tộc của hoàng thất. Hai tỷ muội họ vô tình bị cuốn vào những âm mưu thâm hiểm, tranh giành quyền lực chốn hậu cung... Quỹ Trung Mỹ Nhân có sự tham gia của Trương Thiên Ái, Kim Thần, Trần Dao, Hàn Đống, Trần Nhược Hiên, Châu Du Dân...