Portsall, nỗi ám ảnh bởi

Portsall, nỗi ám ảnh bởi "thảm họa" tràn dầu

Portsall, nỗi ám ảnh bởi "thảm họa" tràn dầu

Portsall, nỗi ám ảnh bởi "thảm họa" tràn dầu

Nội dung: 40 năm sau sự cố tràn dầu tại thị trấn Portsall - Pháp, những người dân tại đây vẫn chưa thôi ám ảnh bởi những hậu quả mà nó gây ra.