Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Nội dung: Tại Hà Tĩnh, hàng chục phụ huynh đã phải trèo tường để bế con vào lớp vì nhà trường đã đóng cửa với lý do là hết giờ