Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Nội dung: Hàng phong lá đỏ trồng trên các tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu ra lộc, trổ lá ngày cận Tết Nguyên đán sau một tháng trồng thử nghiệm.