Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Nội dung: Khắp nơi trên thế giới, pháo hoa chào mừng năm mới 2018 nổ ra trên khắp thế giới, tạo nên một bữa tiệc màu sắc thịnh soạn