Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Nội dung: Còn 2 tháng nữa Olympic mùa đông sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Tuy nhiên vấn đề mà nước này đang lo lắng nhất là vấn đề thời tiết.