Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nội dung: Sara Dosho của Nhật gây ngạc nhiên khi vẫn đủ sức công kênh HLV sau trận chung kết vật tự do hạng cân 69 kg.