Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Nội dung: Mở đầu năm 2018, tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ đầu tiên trong năm 2018 tại bệnh viện Từ Dũ, TPHCM