Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Kỳ lạ cặp song sinh kém nhau một tuổi

Nội dung: Một bà mẹ người Mỹ đã tạo ra một điều đặc biệt khi sinh hạ cặp song sinh hơn kém nhau một tuổi.