Khoảng lặng của giao thông Hà Nội

Khoảng lặng của giao thông Hà Nội

Khoảng lặng của giao thông Hà Nội

Khoảng lặng của giao thông Hà Nội

Nội dung: Những dịp tết Dương lịch hay tết Nguyên Đán, Hà Nội bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi thiếu bóng những đám ùn tắc giao thông.