Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Hợp đồng nhà “ma” đang hại nhiều sinh viên

Nội dung: Rất nhiều sinh viên đã và đang bị lừa tiền khi đặt bút kí vào những bản hợp đồng ma cho thuê nhà trọ của những kẻ xấu.