Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Google, Facebook, Apple chuẩn bị “đổ bộ” vào Việt Nam

Nội dung: Bộ Tài chính đề xuất Bộ TT&TT cùng phối hợp đề nghị Google, Facebook, Apple... mở văn phòng đại diện, khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ cung cấp tại Việt Nam.