Gặp người mẫu béo quyến rũ nhất Thế giới

Gặp người mẫu béo quyến rũ nhất Thế giới

Gặp người mẫu béo quyến rũ nhất Thế giới

Gặp người mẫu béo quyến rũ nhất Thế giới

Nội dung: Nếu “cò hương” là trào lưu nhiều người mẫu đang theo đuổi thì tại Anh, người mẫu nổi tiếng số 1 lại chọn cho mình hướng đi hoàn toàn ngược lại.