Facebook có thể

Facebook có thể "soi túi tiền" của người dùng

Facebook có thể "soi túi tiền" của người dùng

Facebook có thể "soi túi tiền" của người dùng

Nội dung: Facebook đang phát triển một hệ thống cho phép mạng xã hội lớn nhất thế giới này có thể theo dõi tình trạng giàu - nghèo của người dùng.