Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Nội dung: Trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra tại Hoa Liên, Đài Loan đã làm sập nhiều tòa nhà lớn, đường cao tốc Su-Hua và cầu Hoa Liên hư hỏng nặng phải đóng đường.