Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Nội dung: Theo thống kê, dân số tính đến hết năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người, tăng 987,3 nghìn người so với năm 2016.