Dẫn người yêu đi đâu để nói lời thương?

Dẫn người yêu đi đâu để nói lời thương?

Dẫn người yêu đi đâu để nói lời thương?

Dẫn người yêu đi đâu để nói lời thương?

Nội dung: Bạn sẽ nhận được cái gật đầu đồng ý và tình yêu thăng hoa khi kết hợp lời tỏ tình đúng thời điểm, ở những điểm đến lãng mạn nhất thế giới.