Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Nội dung: 'Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường' là bộ phim tài liệu lịch sử dài 60 phút về hậu duệ của hoàng tử Lý Long Tường ở Hàn Quốc hướng về cội nguồn với cảnh quay ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Sự phiêu bạt của một dòng họ đến 8 thế kỷ vẫn hướng về gốc tích tổ tiên đã gây xúc động không chỉ cho người Việt Nam trong nước mà cả những người dân ở đất nước Hàn Quốc.