Cả thế giới

Cả thế giới "phát cuồng" vì con chim màu tím

Cả thế giới "phát cuồng" vì con chim màu tím

Cả thế giới "phát cuồng" vì con chim màu tím

Nội dung: Chỉ mới xuất hiện ít ngày nhưng Trash Dove đã trở thành biểu tượng "meme" mới trên cộng đồng mạng. Video: Internet