Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Nội dung: Hãng Apple đã thừa nhận hành vi làm chậm tốc độ trên các dòng iPhone đời cũ và đang phải đối mặt với các vụ kiện từ khách hàng.