Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Nội dung: Sự cố vỡ đường ống nước mới đây tại thủ đô London, Anh đã khiến nước ngập lênh láng khắp thành phố.