20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

Nội dung: Nếu MV của Noo Phước Thịnh không "quá nhọ" thì chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký tại top 20 này.