100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

Nội dung: Bộ sưu tập bưu thiếp từ những năm 1900-1910 của người dùng Postman trên Flickr cho thấy phụ nữ của 100 năm trước xinh đẹp và quyến rũ không kém những người đẹp ngày nay. (Nguồn ảnh: Flickr)