10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

Nội dung: MV của Chi Pu vượt hẳn MV của Sơn Tùng đến vài chục nghìn dislike!